Leo No 07 (1997)

Leo No 07 (1997)

RÁD BYCH se ještě vrátil k naší anketě a vašim připomín-kám a návrhům, vážení čtenáři. Jak jsem se již minule zmínil, nad některými z nich se zamyslí-me a budeme se jimi inspirovat. Mnozí z vás si ovšem přáli věci. které ke tváři našeho magazínu dost dobře nepatří. Představujeme vám především půvabné dívky, které na vzrušujících záběrech podnítí a uspokojí vaši fantazii. Proto například neuvažujeme o tom, že by se – jak si někteří z vás přáli – na strán-kách LEO objevily tvrdé pornoseriály. Ty nalez-nou jejich příznivci v hojné-Míře v jiných časopi-sech jako jsou Extáze nebo Fantasti. Usilujeme i o to, aby výběr dívek; které vá.m na-bízíme ke koukání. byl co nejpestřejší. Ale: co čte-nář, to jiný vkus – a tak jeden si píše o více chlu-patých, druhý chce samé vyholenétí zrzavé, čtvrtý zralé boubeLky… Všechna tato speciální přání se snažíme v rámci možností spinit, a tak nenaleznete-li v jednom čísle tu „svoji zrzavou”, věřte tomu, že bude třeba v dalšími …

Leo No 07 (1997)
Czech | PDF | 52 Pages | 516 MB

Download From: RAPIDGATORKEEP2SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *